Wstecz Domowa Dalej
Wyjeżdzamy ze strefy zabawy do strefy zwózki drewna, Piotr łata dętkę w majestacie Lomnitzer Spitze - jak mawiają chłopaki z RoamToBike ;)

IMG_1227