Wstecz Domowa Dalej
...mapy, tamtego dnia używałem dwóch: SK mapy (Turisticka Mapa VKU Vyd.4 1:50 000) oraz rodzimej i nieco dokładniejszej Agencji Wydawniczej WIT (Pieniny PLiSK
2008 1:25 000)
, dzięki nim jedziemy dość płynnie od czasu do czasu znajdując ślady szlaku.

IMG_4666