Wstecz Domowa Dalej
Za Litmanov± wjeżdżam na niebieski szlak wiod±cy terenem i "trochę" okrężn± drog± do zamku w Starej Lubovnej, w 90% wiedzie terenem a na mapie nie widać atrakcji które na nim czekaj±...

IMG_1139