Wstecz Domowa Dalej
I choć ścieżka kusi aby uciec w wyższe góry udaję się grzecznie na kolejną porcję szkoleń. Zjazd z czekanem był jedną z najlepszych atrakcji tego dnia.
Mimo początkowego strachu każdy chciał zjeżdżać jeszcze i jeszcze...

011