Wstecz Domowa Dalej
Kolejne zajęcia z terenoznawstwa przypominają nam co nieco z podstaw geografii, wyjaśniają jak działa kompas i jak wyznaczyć azymut (a jest to dla mnie dość
skomplikowane), dowiadujemy się też do czego służy kurwimetr :)

006