Wstecz Domowa Dalej
Okolice 04:30 i zwrot o 180°, rozpoczynamy punkt kulminacyjny programu - ponad godzinny zjazd, który dostarczył mam więcej emocji niż cały tydzień w górach.

IMG_5351