Wstecz Domowa Dalej
Wciąż się wspinamy a warunki pogodowe zmieniają, tak jak warunki na szlaku na którym doświadczamy całego wachlarza opcji: od wilgotnej i zamarzniętej gleby,
lodu, płynnego i skondensowanego błota przez zalane wodą łąki i rowy aż do...

IMG_8227