Wstecz Domowa Dalej
Dało nam to dobrą okazje do przygotowań do planowanego od jakiegoś czasu prawdziwego górskiego NightRide'u. Ruszamy z Salwatora
i przez Sikornik jedziemy do LW na kopiec Kościuszki. Próbuje połączyć moje siły z siłami aparatu ale marnie mi to wychodzi...

IMG_2565