Previous Home Next

...po drugie ze względu na rodzaj terenu, który z reguły jest gładki, mało na nim kamieni
co pozawala na rozwijanie znacznych prędkości w dół, oczywiście są miejsca w których
trzeba uważać - można się nie miło zaskoczyć...

IMG_8443