Previous Home Next
IMG_8288

Przełęcz Sanguszki, a ta jasna nitka wij±ca sie w górę wzgórza to bardzo przyjemny bitumiczny podjazd,
który po jakim¶ czasie zmienia się w przyjemn± szutrówkę.